Vánoce v Šanghaji

První česká vánoční besídka na SISU společně s GK v Šanghaji

Nastal čas vánoční, a tak jsme se rozhodli připravit pro studenty vánoční besídku. Přípravy na celou akci začaly již o několik dní dříve. A protože se české Vánoce neobejdou bez výtečného jídla, jako je bramborový salát, smažený kapr a cukroví, domluvili jsme se se studenty, že některé dobroty společně uvaříme.

Dáte si?

Samotná besídka se konala 17. prosince 2018, na kterou přijal pozvání i generální konzul pan Krpač. Studenti pana Krpače přivítali a zahájili celou akci zpěvem vánoční koledy Půjdem spolu do Betléma, za niž sklidili obrovský potlesk a uznání. Poté jsme si krátce představili symboly Vánoc a pustili se do ukázky tradic, které se v některých rodinách na Štědrý den stále dodržují. Dívky házely střevícem, aby viděly, jestli je příští rok čeká svatba (nebo alespoň nějaké romantické rande). Následně jsme si všichni rozkrojili jablko, abychom zjistili, zda budeme celý příští rok zdraví. Všichni jsme měli krásné hvězdičky, a tak víme, že se všem neduhům a nemocem vyhneme. Poslední tradicí bylo pouštění lodiček, což nám ukázalo, že příští rok budeme všichni spolu. Poté měl proslov pan Krpač, chválil studenty za jejich hudební výkon a předal jim učebnice, jež byly věnovány českému programu na SISU. Nakonec jsme se pustili do jídla, které všem moc chutnalo.

Doufáme, že se vánoční besídka všem líbila a že si ji obdobně zase příští rok zopakujeme.

Přejeme krásné a radostné Vánoce všem studentům a lektorům na SISU. 

Veselé Vánoce z Číny!

Text a foto: Pavlína Vondráčková

Jak se daří češtině v Číně?

Pojďme se ke konci roku podívat, jak se daří v září letošního roku nově otevřeným bohemistickým oborům v Číně, na Guangdong University of Foreign Studies a Shanghai International Studies University.
Nové bohemistiky byly otevřeny za podpory ÚJOPu UK i zastupitelských úřadů ČR. ÚJOP UK zajistil vyučující češtiny a zaslal dar pro knihovnu těchto nových oborů v podobě materiálů pro výuku češtiny jako cizího jazyka, vyučující a studenti tak mají i na téměř druhém konci světa přístup k široké škále současných učebnic. ÚJOP UK poskytuje českým lektorům působícím na těchto bohemistikách i jejich čínským kolegům metodologickou podporu. Obě nové bohemistiky také v říjnu 2018 navštívil ředitel ÚJOP UK, PhDr. Ivan Duškov, spolu s vedoucím marketingového oddělení Mgr. Ocknechtem a ředitelem střediska Praha-Hostivař Dr. Vaculou.
Podívejte se sami, jak se studuje čeština v čínské Šanghaji:

Oslavy 100 let od založení Československa

28. října 2018 tomu bylo 100 let, co se území Českých zemí a Slovenska oddělilo od Rakouska-Uherska a byl vyhlášen vznik nového státu s názvem Československo. Oslavy výročí probíhaly nejen v České republice, ale i v zahraničí. Generální konzulát České republiky v Šanghaji zorganizoval pro zdejší krajany večírek, který se konal v české restauraci Krajánek. Na akci byli pozváni i studenti SISU. Měli tak možnost poslechnout si českou a slovenskou hymnu, seznámit se s Čechy žijícími v Šanghaji a ochutnat české pivo a českou tradiční kuchyni.

První dáma České republiky na SISU

V pondělí 5. listopadu navštívila SISU první dáma České republiky, paní Ivana Zemanová. Její návštěva začala krátkým představením univerzity a rozhovorem s panem rektorem Li Yansongem. Poté následovalo setkání se studenty. První dáma měla možnost nahlédnout do výuky českého jazyka. Zajímala se o to, jaké výukové materiály používáme, co dělá studentům největší potíže při studiu a v neposlední řadě pochopitelně také o to, co je motivovalo k výběru češtiny jako hlavního studijního programu. Studenti ukázali svůj zájem nejen tím, jak se dovedli v češtině hezky představit, ale i tím, že první dámě zarecitovali básničku složenou cíleně pro ni a předali jí několik vlastnoručně vyrobených dárků. Na oplátku jim první dáma věnovala učebnice, knihy o České republice, vlajky a další užitečné materiály ke studiu nejen jazyka, ale i českých reálií. Následovala další aktivita, asi ta nejzajímavější, a to kaligrafie. Vzali jsme první dámu do učebny kaligrafie, kde si pod vedením zkušené studentky Šarloty mohla vyzkoušet čínské písmo. A na samý závěr samozřejmě foto dokumentace na památku. Nejen pro studenty to byl výjimečný a krásný zážitek. Moc první dámě za její návštěvu a dary děkujeme a doufáme, že se ještě v budoucnu potkáme.

Návštěva židovského muzea v Šanghaji

Měsíc listopad byl plný mimoškolních aktivit. V neděli 4. listopadu jsme se zúčastnili pamětní akce v židovském muzeu v Šanghaji. Český ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček zde odhalil pamětní desku připomínající pomoc obyvatel Šanghaje při záchraně českých Židů během druhé světové války. Po akci následovala prohlídka muzea a diskuze pana ministra Petříčka se studenty SISU v blízké kavárně.  

Text a foto příspěvků ze Šanghaje: lektorka Pavlína Vondráčková

Byli jste loni hodní??!

Mikuláš, čert a anděl

6. prosince slaví svátek sv. Mikuláš a v předvečer tohoto dne, tedy 5. prosince, můžete potkat podivnou trojici postav – čerta, anděla a Mikuláše.

Tato trojice navštívila samozřejmě i naši školu a podle tradice odměnila pilné a hodné studenty. A co ti, kteří dávají přednost odpočinku před češtinou? Chodí pozdě a nepíšou domácí úkoly? Tak ty si odnesl čert s sebou do pekla…

Mikuláše bohužel onemocněl a poslal za sebe mladšího brášku…

Foto: archiv ÚJOP UK Hostivař

Za sportem do Liberce

V sobotu 17. listopadu jsme oslavili státní svátek a v neděli  jsme vyrazili na výlet do Liberce. V Liberci jsme ale ani nedělali vánoční nákupy, ani jsme nelezli na libereckou dominantu, horu Ještěd, ale utkali jsme se v basketbalu, volejbalu a ping-pongu s dalšími týmy studentů ÚJOPu.

Jak na sportovní den vzpomínají studenti?

„Jela jsem do Liberce hrát turnaj proti jiným týmům. Reprezentovali Albertov a Liberec. Hráli nejen studenti, ale i učitelé!“

„Líbila se mi atmosféra, když jsme hráli – chtěli jsme vyhrát, ale taky jsme chtěli potkat nové lidi.“

„Organizátoři byli profesionální a přátelští, měli jsme dobré zákusky a teplé nápoje.“

„Na konci dne jsme všichni jeli domů šťastní.“

„Už si nepamatuju cestu do Liberce, protože jsem spal.“

„Hrál jsem s kamarády basketbal a pak jsem ještě hrál pro zábavu stolní tenis.“

„Ještě se mi líbilo, že jsme dostali jako dárek párky, které mi chutnají opravdu moc.“

„Taky jsem se setkal s kamarádkou z ÚJOPu Liberec.“

„Myslím, že to byl hezký výlet, protože jsem měl možnost hrát s kamarády, pak odpočívat a procházet se po městě.“

Fotografie: Eva Levorová

Text: MT a studenti 

Bohemistika nově také v Šanghaji

Čeština se v Číně vyučuje již na několika univerzitách a v tomto akademickém roce 2018-2019 se počet univerzit nabízejících obor český jazyk rozrostl o další. SISU (Shanghai International Studies University) v Šanghaji nově otevřela čtyřletý program Bohemistika. Výuka byla úspěšně zahájena v pátek 28. září. Pro studenty jsme připravili prezentaci o České republice, její kultuře a tradicích. Virtuálně jsme navštívili některá zajímavá místa v Česku, poslechli jsme si ukázky z české tradiční a moderní hudby a na závěr studenti ochutnali české pivo Plzeň, které nám věnoval Generální konzulát České republiky v Šanghaji. Jako bonus studenti dostali drobné dárky, tužky a pera od ÚJOP UK a brožury o České republice věnované rovněž Generálním konzulátem (Czech Trade). Děkujeme!

Krteček bude naším maskotem po celou dobu výuky.

Společná fotografie

Pivo Plzeň

První zápisky studentů

Memorandum UK s GDUFS

Dne 28. května byla na rektorátu UK podepsaná rámcová dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Guangdong University of Foreign Studies (Kanton, Čínská lidová republika).

Na snímku je prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prorektor UK pro zahraniční styky a mobilitu, a prof. Yunming Li, prorektor GDUFS a místopředseda univerzitní rady.

GDUFS otevírá od září 2018 obor čeština, na jehož otevření se podílí ÚJOP UK v roli metodického konzultanta a zprostředkovatele vyučujících.
Držíme kolegům a jejich novému oboru palce a přejeme spoustu nadšených studentů!
Autor fotografií: fotograf Vladimír Šigut

Rektorský sportovní den

Ve středu 16. května proběhl Rektorský sportovní den Univerzity Karlovy. Naše středisko Hostivař reprezentovaly dvě studentky, Irina Murugova a Mariia Maslova, které si zvolily badminton. Sice se umístily na krásném prvním místě od konce, ale i tak jim děkujeme za reprezentaci. :)

Výlet na Konopiště

Ten výlet byl opravdu skvělý. Vydařilo se nám počasí! Cesta nebyla dlouhá. Jakmile jsme přijeli do Benešova, začali jsme odpovídat na zajímavé kvízové otázky, proto byla cesta do zámku také veselá! Prohlídku zámku jsme měli s šikovným průvodcem. Zajímavě nám o zámku vyprávěl! Všechno bylo skvělé! Měli jsme velkou radost, že jsme byli spolu!

Gadashova Lamiya, třída E1

 

A takhle to začalo.

Na začátku krásného dne.

Proč nevyužít situace a nedoplnit slovní zásobu o nějaký botanický termín?

Konečně nahoře před vstupní branou.

A ještě jednou s veselým pozdravem:)

Čekání na vstupenky.

Konečně je máme a můžeme dovnitř.

Prohlídka byla dobrá a průvodce ještě lepší.

Stálo to fakt za to.

A teď něco úplně jiného.

Ano, i tohle jsme zažili.

My a lev.

Konopiště z jiné strany.

V zámecké zahradě.

Pořád ještě v zámecké zahradě.

Prostě nádhera!

A pohoda!

Jestlipak chvíli postojí?

Paráda! Mám ho!

Krátké zastavení pod rododendronem.

A ještě jedno u dalšího lva.

Loučíme se s Konopištěm.

A teď už pomalu na vlak.

Výlet se nám opravdu vydařil.

A to je vše! :)

Fotky: třída E1