Jak se daří češtině v Číně?

Pojďme se ke konci roku podívat, jak se daří v září letošního roku nově otevřeným bohemistickým oborům v Číně, na Guangdong University of Foreign Studies a Shanghai International Studies University.
Nové bohemistiky byly otevřeny za podpory ÚJOPu UK i zastupitelských úřadů ČR. ÚJOP UK zajistil vyučující češtiny a zaslal dar pro knihovnu těchto nových oborů v podobě materiálů pro výuku češtiny jako cizího jazyka, vyučující a studenti tak mají i na téměř druhém konci světa přístup k široké škále současných učebnic. ÚJOP UK poskytuje českým lektorům působícím na těchto bohemistikách i jejich čínským kolegům metodologickou podporu. Obě nové bohemistiky také v říjnu 2018 navštívil ředitel ÚJOP UK, PhDr. Ivan Duškov, spolu s vedoucím marketingového oddělení Mgr. Ocknechtem a ředitelem střediska Praha-Hostivař Dr. Vaculou.
Podívejte se sami, jak se studuje čeština v čínské Šanghaji:

Oslavy 100 let od založení Československa

28. října 2018 tomu bylo 100 let, co se území Českých zemí a Slovenska oddělilo od Rakouska-Uherska a byl vyhlášen vznik nového státu s názvem Československo. Oslavy výročí probíhaly nejen v České republice, ale i v zahraničí. Generální konzulát České republiky v Šanghaji zorganizoval pro zdejší krajany večírek, který se konal v české restauraci Krajánek. Na akci byli pozváni i studenti SISU. Měli tak možnost poslechnout si českou a slovenskou hymnu, seznámit se s Čechy žijícími v Šanghaji a ochutnat české pivo a českou tradiční kuchyni.

První dáma České republiky na SISU

V pondělí 5. listopadu navštívila SISU první dáma České republiky, paní Ivana Zemanová. Její návštěva začala krátkým představením univerzity a rozhovorem s panem rektorem Li Yansongem. Poté následovalo setkání se studenty. První dáma měla možnost nahlédnout do výuky českého jazyka. Zajímala se o to, jaké výukové materiály používáme, co dělá studentům největší potíže při studiu a v neposlední řadě pochopitelně také o to, co je motivovalo k výběru češtiny jako hlavního studijního programu. Studenti ukázali svůj zájem nejen tím, jak se dovedli v češtině hezky představit, ale i tím, že první dámě zarecitovali básničku složenou cíleně pro ni a předali jí několik vlastnoručně vyrobených dárků. Na oplátku jim první dáma věnovala učebnice, knihy o České republice, vlajky a další užitečné materiály ke studiu nejen jazyka, ale i českých reálií. Následovala další aktivita, asi ta nejzajímavější, a to kaligrafie. Vzali jsme první dámu do učebny kaligrafie, kde si pod vedením zkušené studentky Šarloty mohla vyzkoušet čínské písmo. A na samý závěr samozřejmě foto dokumentace na památku. Nejen pro studenty to byl výjimečný a krásný zážitek. Moc první dámě za její návštěvu a dary děkujeme a doufáme, že se ještě v budoucnu potkáme.

Návštěva židovského muzea v Šanghaji

Měsíc listopad byl plný mimoškolních aktivit. V neděli 4. listopadu jsme se zúčastnili pamětní akce v židovském muzeu v Šanghaji. Český ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček zde odhalil pamětní desku připomínající pomoc obyvatel Šanghaje při záchraně českých Židů během druhé světové války. Po akci následovala prohlídka muzea a diskuze pana ministra Petříčka se studenty SISU v blízké kavárně.  

Text a foto příspěvků ze Šanghaje: lektorka Pavlína Vondráčková

Byli jste loni hodní??!

Mikuláš, čert a anděl

6. prosince slaví svátek sv. Mikuláš a v předvečer tohoto dne, tedy 5. prosince, můžete potkat podivnou trojici postav – čerta, anděla a Mikuláše.

Tato trojice navštívila samozřejmě i naši školu a podle tradice odměnila pilné a hodné studenty. A co ti, kteří dávají přednost odpočinku před češtinou? Chodí pozdě a nepíšou domácí úkoly? Tak ty si odnesl čert s sebou do pekla…

Mikuláše bohužel onemocněl a poslal za sebe mladšího brášku…

Foto: archiv ÚJOP UK Hostivař

Za sportem do Liberce

V sobotu 17. listopadu jsme oslavili státní svátek a v neděli  jsme vyrazili na výlet do Liberce. V Liberci jsme ale ani nedělali vánoční nákupy, ani jsme nelezli na libereckou dominantu, horu Ještěd, ale utkali jsme se v basketbalu, volejbalu a ping-pongu s dalšími týmy studentů ÚJOPu.

Jak na sportovní den vzpomínají studenti?

„Jela jsem do Liberce hrát turnaj proti jiným týmům. Reprezentovali Albertov a Liberec. Hráli nejen studenti, ale i učitelé!“

„Líbila se mi atmosféra, když jsme hráli – chtěli jsme vyhrát, ale taky jsme chtěli potkat nové lidi.“

„Organizátoři byli profesionální a přátelští, měli jsme dobré zákusky a teplé nápoje.“

„Na konci dne jsme všichni jeli domů šťastní.“

„Už si nepamatuju cestu do Liberce, protože jsem spal.“

„Hrál jsem s kamarády basketbal a pak jsem ještě hrál pro zábavu stolní tenis.“

„Ještě se mi líbilo, že jsme dostali jako dárek párky, které mi chutnají opravdu moc.“

„Taky jsem se setkal s kamarádkou z ÚJOPu Liberec.“

„Myslím, že to byl hezký výlet, protože jsem měl možnost hrát s kamarády, pak odpočívat a procházet se po městě.“

Fotografie: Eva Levorová

Text: MT a studenti