Mezinárodní den studentstva a oslava demokracie

Milí studenti,

pojďte s námi oslavit Mezinárodní den studentstva!

Mezinárodní den studentstva, někdy též Světový den studentstva, je připomínkou tragických událostí, k nimž došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939 v tehdejším Protektorátě Čechy a Morava. Byl vyhlášen v roce 1941 v Londýně při příležitosti druhého výročí těchto událostí. Stalo se tak na zasedání Mezinárodní studentské rady, jehož se zúčastnili delegáti z 26 zemí. Mezinárodní den studentstva je jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ.

17. listopadu si samozřejmě připomínáme také Sametovou revoluci 1989, slavíme státní svátek Den boje studentů za svobodu a demokracii. V pražských ulicích bude jako každoročně velmi živo. Jděte se ponořit do oslav demokracie na Národní třídu, Václavské náměstí a zdaleka nejen tam!

Zdroj: MT, Wikipedie; foto: Thinkstock

Pojďte kouknout do knihovny!

EXKURZE

Národní technická knihovna

KDY: středa 22.11.2017

Sraz u vchodu ke studijnímu oddělení ve 14:00

Náplní exkurze je historie knihovny, dále mluvíme o stavbě nové budovy, která je technicky velmi zajímavá, prohlížíme si interiér až po poslední patro a informujeme o službách a chodu knihovny.

«Экскурсовод Вас ознакомит с историей библиотеки, строительством нового здания, которое технически очень интересно, Вы также будете иметь возможность посмотреть интерьер вплоть до последнего этажа и ознакомиться с услугами и функционированием библиотеки.»

The guided tour focuses on the history of the Library, we talk about the construction of a new building that is technically very interesting, also, we’ll guide you through the interior up to the last floor and inform you about provided services and the running of the Library.

Organizátor: Edita Jiráková, třída T

Text: E. Jiráková, MT; Foto: Thinkstock